Om hållbarhetsredovisningen

Peab har tidigare publicerat en separat hållbarhetsredovisning årligen, men i år har Peab för första gången en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Liksom den senaste hållbarhetsredovisningen, som publicerades i april 2016, följer årets redovisning GRI:s riktlinjer G4. Hållbarhetsredovisningen är inte granskad av externa revisorer men uppfyller enligt Peabs bedömning kriterierna för basnivå core.

Mer information om Peab finns att tillgå på hemsidan: www.peab.se. Eventuella frågor angående hållbarhetsredovisningen hänvisas till Elin Olsson, hållbarhetssamordnare i Peab, via mail: elin.olsson@peab.se eller på telefon +46 (0) 733 339317.