Finansiell information

På www.peab.se lämnas fortlöpande aktuell information om företaget, det ekonomiska utfallet och aktiens utveckling. Där finns också möjligheter att ladda ned de finansiella rapporterna och andra publikationer. De kan också beställas genom: Peab AB, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv eller telefon 0431-890 00.

Följ Peab kvartal för kvartal

Peab presenterar, i samband med att kvartalsrapporten publiceras, det ekonomiska utfallet för det gångna kvartalet tillsammans med det aktuella läget. Länken till presenta­tionerna finns på www.peab.se/rapporter.

Aktieägarkontakt

Niclas Winkvist, CFO
Tfn 0431-890 00
niclas.winkvist@peab.se

Camila Buzaglo, Kommunikationsdirektör
Tfn 0431-890 00
camila.buzaglo@peab.se

Årskalender 2019

Rapport för första kvartalet 9 maj
Årsstämma 9 maj
Rapport för andra kvartalet 19 juli
Rapport för tredje kvartalet 24 oktober
Bokslutskommuniké 6 februari 2020
Års- och hållbarhetsredovisning april 2020

Analytiker som följer Peab

Företag Namn Emailadress
ABG Sundal Collier Tobias Kaj tobias.kaj@abgsc.se
Carnegie Erik Granström erik.granstrom@carnegie.se
DNB Nor Mattias Montgomery mattias.montgomery@dnb.se
Handelsbanken Johan Edberg joed02@handelsbanken.se
Kepler Cheuvreux Albin Sandberg asandberg@keplercheuvreux.com
Nordea Niclas Höglund niclas.hoglund@nordea.com
SEB Enskilda Stefan Andersson stefan.andersson@enskilda.se