Vi förbättrar vardagen där livet levs

Ett strategiskt steg i taget. Så har Peab arbetat med att utveckla verksamheten sedan planen slogs fast för snart ett decennium sedan. Med omfattande nordisk närvaro och lokal förankring är vi idag Nordens samhällsbyggare och förbättrar vardagen där människor lever sina liv. Nu står vi redo att gå in i nästa fas av vår utveckling.

Läs mer

Affärsmodell

Fyra samverkande affärs­områden skapar mervärde

Vår verksamhet vilar på våra fyra affärsområden. Vart och ett av dem står på egna ben och har sina kunder. Men styrkan i vår affärsmodell – och därmed möjligheterna för oss att nå våra mål – ökar när de samverkar med varandra i förädlingskedjan. Det här är kärnan i vår affärsmodell och det som gör oss unika. Det är närproducerat samhällsbygge i hela Norden.