Med vår starka affärsmodell ser jag med tillförsikt på framtiden och Peabs fortsatta resa med att bedriva det närproducerade samhällsbygget

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab

Läs mer

Omställning pågår

 

I mer än 60 år har utgångspunkten för Peabs verksamhet varit det närproducerade samhällsbygget. I lokala samhällen runtom i Norden arbetar vi med att förbättra vardagen för människor där de lever sina liv. I den andan har vi fortsatt även under 2021. I Peabs års- och hållbarhetsredovisning 2021 berättar vi om hur verksamheten har utvecklats.

Som en ledande nordisk och lokal samhällsbyggare har vi stor påverkan på vår omvärld – och därmed ett stort ansvar. Vi strävar efter att välja den mest hållbara vägen och att driva utvecklingen inom bygg och anläggning. Det handlar om en oupphörlig rörelse framåt, en ständigt pågående omställning till det hållbara samhällsbygget.

Genom vårt strategiska målområde ledande inom samhällsansvar i branschen har vi förtydligat de stora samhällsutmaningar vi tagit oss an. Det handlar naturligtvis om klimatomställningen som hela världen står inför, men också om frågor som rör trygga och säkra arbetsplatser och ökad jämställdhet i vår bransch. Det handlar om frågor som säkrar en fortsatt positiv utveckling av vår verksamhet. Det handlar om vårt ansvar som samhällsmedborgare.

Om allt detta berättar vi i Peabs års- och hållbarhetsredovisning 2021.

Affärsmodell

Fyra samverkande affärs­områden skapar mervärde

Vår verksamhet vilar på våra fyra affärsområden. Vart och ett av dem står på egna ben och har sina kunder. Men styrkan i vår affärsmodell – och därmed möjligheterna för oss att nå våra mål – ökar när de samverkar med varandra i förädlingskedjan. Det här är kärnan i vår affärsmodell och det som gör oss unika. Det är närproducerat samhällsbygge i hela Norden.