Värdeskapande samverkan

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Samtidigt som vi har hanterat osäkerhet i omvärlden har vi på många sätt bidragit till att förbättra vardagen för människor där de lever sina liv.

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab

Läs mer

Vi ställer om tillsammans

I mer än 60 år har utgångspunkten för Peabs verksam­het varit det närproducerade samhällsbygget. I lokala samhällen runtom i Norden arbetar vi med att förbättra vardagen för människor där de lever sina liv. I denna års- och hållbarhetsredovisning berättar vi om vår verksamhet och hur den har utvecklats under det gångna året.

Vi befinner oss i en omställning. Den handlar om den klimatomställning som världen står inför. Om säkra arbetsplatser och om jämställdhet i bygg- och anläggningsbranschen. Den handlar om de val vi gör för att värna en hållbar utveckling av vår verksamhet och våra samhällen.

Som en ledande nordisk och lokal samhällsbyggare har vi stor påverkan på vår omvärld – och därmed ett stort ansvar. Vi har ett ansvar att driva en positiv utveckling inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vi gör mycket. Men vi klarar inte av att helt ställa om på egen hand. Vi behöver samverka med våra kunder, leverantörer och andra partners. Vi behöver gå hand i hand med politiker och finansmarknadsaktörer. Det är så vi klarar av den pågående omställningen. Tillsammans.

Nöjdaste kunderna

Vi ska vara en komplett samhällsbyggare som erbjuder helhetslösningar. Genom kompetenta och engagerade medarbetare skapar vi värden för våra kunder.

Bästa arbetsplatsen

Vi ska vara det självklara valet för de som vill jobba i vår bransch. Hos oss ska alla mötas av säkra och inkluderande arbetsplatser med goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter.

Mest lönsamma företaget

Med våra engagerade medarbetare säkerställer vi produktivitet och kvalitet. Genom lokal närvaro, samtidigt som vi drar nytta av vår storlek och verksamhets-mix, blir vi det mest lönsamma företaget.

Ledande inom samhällsansvar

Som Nordens samhällsbyggare med lokal närvaro tar vi ansvar genom innovationer och kravställning avseende klimat och miljö, ordning och reda i branschen samt jämställdhet. Ett aktivt socialt engagemang i samhället samt fokus på ungas utbildning är en del av vår värdegrund.