Delårsrapport

Januari – mars 2018

Hög orderingång med ökad diversifiering

 • Nettoomsättning 11 490 Mkr (11 105)
 • Rörelseresultat 290 Mkr (320)
 • Rörelsemarginal 2,5 procent (2,9)
 • Resultat före skatt 256 Mkr (311)
 • Resultat per aktie 0,74 kr (0,94)
 • Orderingång 12 906 Mkr (12 429)
  Orderingången inkluderar från och med denna rapport delar av Industri vilket påverkade med 1 546 Mkr (1 760)
 • Orderstock 43 055 Mkr (38 149)
  Orderstocken inkluderar från och med denna rapport delar av Industri vilket påverkade med 3 563 Mkr (3 459)
 • Kassaflöde före finansiering -390 Mkr (1 788)
 • Nettoskuld 1 709 Mkr (416)
 • Soliditet 33,4 procent (32,6)