Delårsrapport

Januari – mars 2019

Fågelbacksskolan

Malmö

Fortsatt stabil utveckling

  • Nettoomsättning 11 359 Mkr (11 490)
  • Rörelseresultat 265 Mkr (290)
  • Rörelsemarginal 2,3 procent (2,5)
  • Resultat före skatt 269 Mkr (256)
  • Resultat per aktie 0,76 kr (0,74)
  • Orderingång 11 868 Mkr (12 906)
  • Orderstock 47 532 Mkr (43 055)
  • Kassaflöde före finansiering 559 Mkr (-390)
  • Nettoskuld 4 349 Mkr (1 709). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 3 534 Mkr
  • Soliditet 31,5 procent (33,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,2 procent