Halvårsrapport

Januari – juni 2017

VÄRTAHAMNEN

Stockholm

Lönsam tillväxt och hög orderingång

April – juni 2017

 • Operativ nettoomsättning 12 813 Mkr (12 781)
 • Operativt rörelseresultat 631 Mkr (624)
 • Operativ rörelsemarginal 4,9 procent (4,9)
 • Resultat före skatt 623 Mkr (609)
 • Resultat per aktie 1,80 kr (1,74)
 • Orderingång 12 156 Mkr (10 165)
 • Kassaflöde före finansiering -1 105 Mkr (6)

Januari – juni 2017

 • Operativ nettoomsättning 23 909 Mkr (21 473)
 • Operativt rörelseresultat 947 Mkr (812)
 • Operativ rörelsemarginal 4,0 procent (3,8)
 • Resultat före skatt 934 Mkr (755)
 • Resultat per aktie 2,74 kr (2,16)
 • Orderingång 23 270 Mkr (22 051)
 • Orderstock 37 313 Mkr (33 457)
 • Kassaflöde före finansiering 683 Mkr (916)
 • Nettoskuld 2 707 Mkr (3 154)
 • Soliditet 29,3 procent (27,5)