Halvårsrapport

Januari – juni 2018

Kvarteret Hörnan

Solna

Hög orderingång och förbättrat rörelseresultat

April – juni 2018

 • Nettoomsättning 13 453 Mkr (12 791)
 • Rörelseresultat 677 Mkr (631)
 • Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9)
 • Resultat före skatt 673 Mkr (617)
 • Resultat per aktie 1,94 kr (1,78)
 • Orderingång 16 257 Mkr (12 880)
 • Kassaflöde före finansiering -704 Mkr (-1 105)

Januari – juni 2018

 • Nettoomsättning 24 943 Mkr (23 896)
 • Rörelseresultat 967 Mkr (951)
 • Rörelsemarginal 3,9 procent (4,0)
 • Resultat före skatt 929 Mkr (928)
 • Resultat per aktie 2,68 kr (2,72)
 • Orderingång 29 163 Mkr (25 309)
 • Orderstock 47 453 Mkr (39 470)
 • Kassaflöde före finansiering -1 094 Mkr (683)
 • Nettoskuld 3 592 Mkr (2 707)
 • Soliditet 29,2 procent (29,3)