Halvårsrapport

Januari – juni 2019

Trafikplats Kvarnholmen

Nacka

Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat

April – juni 2019

 • Nettoomsättning 14 336 Mkr (13 453)
 • Rörelseresultat 821 Mkr (677), försäljning av fastigheter från delägda bolaget Acturum har påverkat rörelseresultatet positivt med 170 Mkr 
 • Rörelsemarginal 5,7 procent (5,0)
 • Resultat före skatt 811 Mkr (673)
 • Resultat per aktie 2,33 kr (1,94)
 • Orderingång 10 817 Mkr (16 257)
 • Kassaflöde före finansiering -1 321 Mkr (-704)
 • Peab har den 4 juli tecknat avtal om att förvärva YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden

Januari – juni 2019

 • Nettoomsättning 25 695 Mkr (24 943)
 • Rörelseresultat 1 086 Mkr (967)
 • Rörelsemarginal 4,2 procent (3,9)
 • Resultat före skatt 1 080 Mkr (929)
 • Resultat per aktie 3,09 kr (2,68)
 • Orderingång 22 685 Mkr (29 163)
 • Orderstock 45 873 Mkr (47 453)
 • Kassaflöde före finansiering -762 Mkr (-1 094)
 • Nettoskuld 7 241 Mkr (3 592). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 414 Mkr
 • Soliditet 27,6 procent (29,2). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 28,1 procent