Delårsrapport

Januari – september 2017

VALLASTADEN

Linköping

Ökad omsättning med förbättrad marginal

Juli – september 2017

 • Operativ nettoomsättning 11 564 Mkr (11 221)
 • Operativt rörelseresultat 704 Mkr (622)
 • Operativ rörelsemarginal 6,1 procent (5,5)
 • Resultat före skatt 697 Mkr (627)
 • Resultat per aktie 1,96 kr (1,79)
 • Orderingång 9 917 Mkr (9 027)
 • Kassaflöde före finansiering 104 Mkr (-289)

Januari – september 2017

 • Operativ nettoomsättning 35 473 Mkr (32 694)
 • Operativt rörelseresultat 1 651 Mkr (1 434)
 • Operativ rörelsemarginal 4,7 procent (4,4)
 • Resultat före skatt 1 631 Mkr (1 382)
 • Resultat per aktie 4,70 kr (3,95)
 • Orderingång 33 187 Mkr (31 078)
 • Orderstock 38 445 Mkr (34 248)
 • Kassaflöde före finansiering 787 Mkr (627)
 • Nettoskuld 2 347 Mkr (3 624)
 • Soliditet 30,3 procent (28,2)