Delårsrapport

Januari – september 2018

MH2, Norges Arktiske universitet

Ökad omsättning med förbättrat rörelseresultat

Juli – september 2018

 • Nettoomsättning 12 445 Mkr (11 595)
 • Rörelseresultat 743 Mkr (714)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (6,2)
 • Resultat före skatt 750 Mkr (705)
 • Resultat per aktie 2,05 kr (1,98)
 • Orderingång 11 473 Mkr (10 651)
 • Kassaflöde före finansiering -876 Mkr (104)

Januari – september 2018

 • Nettoomsättning 37 388 Mkr (35 491)
 • Rörelseresultat 1 710 Mkr (1 665)
 • Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)
 • Resultat före skatt 1 679 Mkr (1 633)
 • Resultat per aktie 4,73 kr (4,70)
 • Orderingång 40 636 Mkr (35 960)
 • Orderstock 48 036 Mkr (40 211)
 • Kassaflöde före finansiering -1 970 Mkr (787)
 • Nettoskuld 4 441 Mkr (2 347)
 • Soliditet 29,4 procent (30,4)