Delårsrapport

Januari – september 2019

Gränby Park

Uppsala

Ökad omsättning och stabilt rörelseresultat

Juli – september 2019

 • Nettoomsättning 13 001 Mkr (12 445)
 • Rörelseresultat 727 Mkr (743). Förvärvskostnader avseende affär med YIT har belastat med 40 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,6 procent (6,0)
 • Resultat före skatt 706 Mkr (750)
 • Resultat per aktie 2,00 kr (2,05)
 • Orderingång 9 349 Mkr (11 473)
 • Kassaflöde före finansiering -341 Mkr (-876)

Januari – september 2019

 • Nettoomsättning 38 696 Mkr (37 388)
 • Rörelseresultat 1 813 Mkr (1 710)
 • Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)
 • Resultat före skatt 1 786 Mkr (1 679)
 • Resultat per aktie 5,09 kr (4,73)
 • Orderingång 32 034 Mkr (40 636)
 • Orderstock 43 821 Mkr (48 036)
 • Kassaflöde före finansiering -1 103 Mkr (-1 970)
 • Nettoskuld 7 942 Mkr (4 441). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 7 169 Mkr
 • Soliditet 29,6 procent (29,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 30,1 procent