Bokslutskommuniké

Januari – December 2017

STEAM HOTEL

Västerås

Lönsam tillväxt och starkt orderläge

Oktober – december 2017

 • Operativ nettoomsättning 14 794 Mkr (13 795)
 • Operativt rörelseresultat 774 Mkr (641)
 • Operativ rörelsemarginal 5,2 procent (4,6)
 • Resultat före skatt 814 Mkr (668)
 • Resultat per aktie 2,27 kr (1,90)
 • Orderingång 12 060 Mkr (10 367)
 • Kassaflöde före finansiering 1 508 Mkr (2 024)

Januari – december 2017

 • Operativ nettoomsättning 50 267 Mkr (46 489)
 • Operativt rörelseresultat 2 425 Mkr (2 075)
 • Operativ rörelsemarginal 4,8 procent (4,5)
 • Resultat före skatt 2 445 Mkr (2 050)
 • Resultat per aktie 6,97 kr (5,85)
 • Orderingång 45 247 Mkr (41 445)
 • Orderstock 38 491 Mkr (33 572)
 • Kassaflöde före finansiering 2 295 Mkr (2 651)
 • Nettoskuld 1 216 Mkr (1 862)
 • Soliditet 32,1 procent (29,7)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,60) per aktie