Bokslutskommuniké

Januari – december 2018

Kiruna stadshus

Förbättrat resultat och höjd utdelning

Oktober – december 2018

 • Nettoomsättning 14 845 Mkr (14 490)
 • Rörelseresultat 863 Mkr (753)
 • Rörelsemarginal 5,8 procent (5,2)
 • Resultat före skatt 839 Mkr (825)
 • Resultat per aktie 2,39 kr (2,31)
 • Orderingång 10 451 Mkr (13 039)
 • Kassaflöde före finansiering 949 Mkr (1 508)

Januari – december 2018

 • Nettoomsättning 52 233 Mkr (49 981)
 • Rörelseresultat 2 573 Mkr (2 418)
 • Rörelsemarginal 4,9 procent (4,8)
 • Resultat före skatt 2 518 Mkr (2 458)
 • Resultat per aktie 7,12 kr (7,01)
 • Orderingång 51 087 Mkr (48 999)
 • Orderstock 45 819 Mkr (40 205)
 • Kassaflöde före finansiering -1 021 Mkr (2 295)
 • Nettoskuld 3 551 Mkr (1 216)
 • Soliditet 30,4 procent (32,2)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,00)
  per aktie