Note 2 – Income allocation

Group Jan-Dec 2018
MSEK
Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Eliminations Group
Koncernen Jan-dec 2018
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Koncernen
Allocation per external/internal customer Fördelning av intäkter – externt/internt
External sales Extern försäljning 22,850 12,032 9,474 7,775 102 52,233
Internal sales Intern försäljning 5,490 1,713 3,810 69 941 -12,023
Total Summa 28,340 13,745 13,284 7,844 1,043 -12,023 52,233
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 21,578 11,878 11,791 5,949 889 -10,149 41,936
Norway Norge 3,389 1,712 935 494 91 -741 5,880
Finland Finland 3,368 155 539 1,401 63 -1,128 4,398
Other Övrigt 5 19 -5 19
Total Summa 28,340 13,745 13,284 7,844 1,043 -12,023 52,233
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 10,178 7,958 2,727 119 88 21,070
Private customers Privata kunder 12,672 4,074 6,747 7,656 14 31,163
Internal customers Interna kunder 5,490 1,713 3,810 69 941 -12,023
Total Summa 28,340 13,745 13,284 7,844 1,043 -12,023 52,233
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 67 32 5,652 2,361 121 -1,593 6,640
Over time Över tid 28,269 13,706 5,663 5,256 810 -9,056 44,648
Income from rent 1) Hyresintäkter 1) 4 7 1,969 227 112 -1,374 945
Total Summa 28,340 13,745 13,284 7,844 1,043 -12,023 52,233
1) Income from rent is recognized according to IAS 17 1) Hyresintäkter redovisas enligt IAS 17
Allocation per type of income Fördelning typ av intäkt
Contract work Entreprenaduppdrag 28,262 13,706 5,663 5,254 -8,240 44,645
Sales of products Försäljning av varor 5 3,545 -822 2,728
Sales of development projects Försäljning av fastighetsprojekt 2,188 2,188
Transportation services etc. Transporttjänster 1 1,901 -672 1,230
Administrative services Administrativa tjänster 7 2 810 -816 3
Income from rent Hyresintäkter 4 7 1,969 227 112 -1,374 945
Other Övrigt 62 31 206 173 121 -99 494
Total Summa 28,340 13,745 13,284 7,844 1,043 -12,023 52,233
Group Jan-Dec 2017
MSEK
Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Eliminations Group
Koncernen Jan-dec 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Koncernen
Allocation per external/internal customer Fördelning av intäkter – externt/internt
External sales Extern försäljning 22,073 10,319 9,206 8,282 101 49,981
Internal sales Intern försäljning 4,653 1,506 3,555 61 892 -10,667
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 20,694 10,470 11,226 6,969 862 -9,329 40,892
Norway Norge 3,304 1,237 1,075 434 84 -391 5,743
Finland Finland 2,722 118 446 940 47 -942 3,331
Other Övrigt 6 14 -5 15
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 8,712 7,388 2,685 19 92 18,896
Private customers Privata kunder 13,361 2,931 6,521 8,263 9 31,085
Internal customers Interna kunder 4,653 1,506 3,555 61 892 -10,667
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 96 51 6,251 3,015 119 -2,107 7,425
Over time Över tid 26,625 11,771 4,914 5,161 832 -7,589 41,714
Income from rent 1) Hyresintäkter 1) 5 3 1,596 167 42 -971 842
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
1) Income from rent is recognized according to IAS 17 1) Hyresintäkter redovisas enligt IAS 17
Allocation per type of income Fördelning typ av intäkt
Contract work Entreprenaduppdrag 26,619 11,771 4,911 5,159 -6,750 41,710
Sales of products Försäljning av varor 6 3,847 -1,238 2,615
Sales of development projects Försäljning av fastighetsprojekt 2,802 -26 2,776
Transportation services Transporttjänster 2 2,186 -728 1,460
Administrative services Administrativa tjänster 6 3 2 832 -839 4
Income from rent Hyresintäkter 5 3 1,596 167 42 -971 842
Other Övrigt 90 49 218 213 119 -115 574
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981