Bokslutskommuniké

Januari – december 2019

Peab Center Stockholm

Solna

Stabil verksamhet och förslag om extra utdelning av fastighetsbolag

Oktober – december 2019

 • Nettoomsättning 15 312 Mkr (14 845)
 • Rörelseresultat 755 Mkr (863). Förvärv av resterande aktier i Smidmek har belastat med 47 Mkr
 • Rörelsemarginal 4,9 procent (5,8)
 • Resultat före skatt 724 Mkr (839)
 • Resultat per aktie 2,00 kr (2,39)
 • Orderingång 12 096 Mkr (10 451)
 • Kassaflöde före finansiering 552 Mkr (949)

Januari – december 2019

 • Nettoomsättning 54 008 Mkr (52 233)
 • Rörelseresultat 2 568 Mkr (2 573)
 • Rörelsemarginal 4,8 procent (4,9)
 • Resultat före skatt 2 510 Mkr (2 518)
 • Resultat per aktie 7,09 kr (7,12)
 • Orderingång 44 130 Mkr (51 087) och orderstock 42 494 Mkr (45 819)
 • Kassaflöde före finansiering -551 Mkr (-1 021)
 • Nettoskuld 7 507 Mkr (3 551). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 743 Mkr
 • Soliditet 31,7 procent (30,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,20) per aktie
 • Styrelsen föreslår extra utdelning av ett fastighetsbolag enligt Lex Asea