Not 3 – Uppdelning av intäkter

Group Jan-Dec 2020
MSEK
Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Eliminations Group
Segment
Differences in accounting principles and other 1) Group IFRS
Koncernen Jan-dec 2020
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Koncernen
Segment
Skillnader i redovisnings-principer och övrigt 1) Koncernen IFRS
Allocation per external/internal Fördelning av intäkter – externt/internt
External sales Extern försäljning 22 898 11 742 15 151 7 436 51 57 278 2 574 59 852
Internal sales Intern försäljning 4 091 1 101 3 569 64 1 155 -9 841 139 -139
Total Summa 26 989 12 843 18 720 7 500 1 206 -9 841 57 417 2 435 59 852
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 19 417 11 637 11 484 4 543 997 -7 666 40 412 2 408 42 820
Norway Norge 3 766 1 101 1 868 1 031 131 -893 7 004 -288 6 716
Finland Finland 3 806 105 4 630 1 926 78 -1 277 9 268 315 9 583
Denmark Danmark 720 -5 715 715
Other Övrigt 18 18 18
Total Summa 26 989 12 843 18 720 7 500 1 206 -9 841 57 417 2 435 59 852
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 10 619 8 991 5 214 26 43 24 893 12 24 905
Private customers Privata kunder 12 279 2 751 9 937 7 410 8 32 385 2 562 34 947
Internal customers Interna kunder 4 091 1 101 3 569 64 1 155 -9 841 139 -139
Total Summa 26 989 12 843 18 720 7 500 1 206 -9 841 57 417 2 435 59 852
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 32 20 5 983 625 56 -1 315 5 401 6 885 12 286
Over time Över tid 26 934 12 814 10 913 6 767 966 -7 135 51 259 -4 539 46 720
Rent revenue 2) Hyresintäkter 2) 23 9 1 824 108 184 -1 391 757 89 846
Total Summa 26 989 12 843 18 720 7 500 1 206 -9 841 57 417 2 435 59 852
Allocation per type of revenue Fördelning typ av intäkt
Construction contracts Entreprenaduppdrag 26 934 12 814 10 913 6 766 41 -6 218 51 250 -4 532 46 718
Sales of goods Försäljning av varor 4 203 -640 3 563 3 563
Sales of property projects Försäljning av fastighetsprojekt 494 -1 493 6 871 7 364
Transportation services Transporttjänster 1 573 -537 1 036 1 036
Administrative services Administrativa tjänster 1 925 -917 9 -7 2
Rent revenue 2) Hyresintäkter 2) 23 9 1 824 108 184 -1 391 757 89 846
Other Övrigt 32 20 207 131 56 -137 309 14 323
Total Summa 26 989 12 843 18 720 7 500 1 206 -9 841 57 417 2 435 59 852
1) Avser skillnaderna i redovisningsprinciper avseende egenutvecklade bostadsprojekt. I segmentsredovisningen redovisas intäkterna över tid medan i redovisning enligt IFRS vid tillträdestidpunkten. I posten ingår även intäkter avseende Annehem Fastigheter under januari-november 2020 med 171 Mkr inkluderande interna intäkter från övriga Peabkoncernen. 2) Hyresintäkter redovisas enligt IFRS 16.
Group Jan-Dec 2019
MSEK
Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Eliminations Group
Segment
Differences in accounting principles 1) Group IFRS
Koncernen Jan-dec 2019
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Koncernen
Segment
Skillnader i redovisnings-principer 1) Koncernen IFRS
Allocation per external/internal Fördelning av intäkter – externt/internt
External sales Extern försäljning 24 265 12 141 9 784 9 067 92 55 349 954 56 303
Internal sales Intern försäljning 5 151 1 198 3 555 58 1 084 -11 046
Total Summa 29 416 13 339 13 339 9 125 1 176 -11 046 55 349 954 56 303
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 22 349 12 063 11 712 5 980 993 -9 008 44 089 2 326 46 415
Norway Norge 3 604 1 144 1 003 900 116 -784 5 983 -471 5 512
Finland Finland 3 463 132 608 2 245 67 -1 254 5 261 -901 4 360
Other Övrigt 16 16 16
Total Summa 29 416 13 339 13 339 9 125 1 176 -11 046 55 349 954 56 303
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 8 457 6 782 3 085 98 18 422 18 422
Private customers Privata kunder 15 808 5 359 6 699 8 969 92 36 927 954 37 881
Internal customers Interna kunder 5 151 1 198 3 555 58 1 084 -11 046
Total Summa 29 416 13 339 13 339 9 125 1 176 -11 046 55 349 954 56 303
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 62 37 5 746 725 66 -1 517 5 119 6 125 11 244
Over time Över tid 29 350 13 259 5 651 8 206 965 -8 082 49 349 -5 171 44 178
Rent revenue 2) Hyresintäkter 2) 4 43 1 942 194 145 -1 447 881 881
Total Summa 29 416 13 339 13 339 9 125 1 176 -11 046 55 349 954 56 303
Allocation per type of revenue Fördelning typ av intäkt
Construction contracts Entreprenaduppdrag 29 350 13 259 5 651 8 198 39 -7 202 49 295 -5 171 44 124
Sales of goods Försäljning av varor 3 3 665 -749 2 919 2 919
Sales of property projects Försäljning av fastighetsprojekt 558 558 6 125 6 683
Transportation services Transporttjänster 1 893 -659 1 234 1 234
Administrative services Administrativa tjänster 8 926 -880 54 54
Rent revenue 2) Hyresintäkter 2) 4 43 1 942 194 145 -1 447 881 881
Other Övrigt 59 37 188 167 66 -109 408 408
Total Summa 29 416 13 339 13 339 9 125 1 176 -11 046 55 349 954 56 303
1) Avser skillnaderna i redovisningsprinciper avseende egenutvecklade bostadsprojekt. I segmentsredovisningen redovisas intäkterna över tid medan i redovisning enligt IFRS vid tillträdestidpunkten. 2) Hyresintäkter redovisas enligt IFRS 16.