Fördelarna med Peabs affärsmodell

Intern samverkan mellan affärsområdena i förädlingskedjan och lokal närvaro. Det är de två hörnstenarna i vår affärsmodell som både ger upphov till synergier i verksamheten samt förutsättningar för oss att minska vår negativa påverkan och främja positiv samhällsutveckling. Det är genom en högförädlad affär i samverkan som vi når en bred måluppfyllnad. Här listar vi fördelarna med Peabs affärsmodell.

Finansiella fördelar:

 • Förädlingsgrad
 • Intäktsdiversifiering
 • Investeringsmöjligheter och finansieringsstyrka
 • Riskminimering

Operativa fördelar:

 • Lokala resurser (insatsvaror och personal)
 • Produkter och tekniska lösningar
 • Erfarenhetsåterföring
 • Stordriftsfördelar
 • Miljö- och klimatpåverkan
 • Etisk affärsverksamhet
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Jämställdhet och mångfald
 • Utbildning och ungas utveckling
 • Arbetstillfällen och lokal utveckling

Våra leverantörer

Cirkauppgifter

40 000

Antal aktiva leverantörer 2022

 • varav 2 850 ram- och avropsavtal
 • 1 500 står för 80 procent av koncernens inköpsvolym

250

Antal inköpskategorier

 • varav 6 kritiska kategorier

Geografisk fördelning:

 • Svenska: 67 %
 • Norska: 15 %
 • Finska: 15 %
 • Danska: 3 %

Våra affärsområden

Bygg

Anläggning

Industri

Projektutveckling

Högförädlad affär i samverkan

Egna produkter, kompetenser, insatsvaror och tjänster längs förädlingskedjan

Förvärvar

Utvecklar

Anlägger

Bygger

Avyttrar

Underhåller

Våra kunder

Cirkauppgifter

18 000

Totalt antal kunder

 • varav offentliga kunder: 2 000
 • varav privata kunder: 16 000

Innefattar ej privatpersoner

1 700

Antal projekt 2022

Avser bygg och anläggningsentreprenader samt bostads- och fastighetsutvecklingsprojekt

Innefattar påbörjade, avslutade och under hela 2022 pågående projekt.

Geografisk fördelning:

 • Svenska: 71 %
 • Norska: 14 %
 • Finska: 11 %
 • Danska: 4 %

Våra mål

Nöjdaste kunderna

Bästa arbetsplatsen

Mest lönsamma företaget

Ledande inom samhällsansvar