Note 3 – Operating segment

Group Jan-Jun 2019
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-jun 2019
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 11,815 5,709 4,217 3,906 48 25,695
Internal sales Intern försäljning 2,710 581 1,710 25 514 -5,540
Total revenue Summa intäkter 14,525 6,290 5,927 3,931 562 -5,540 25,695
Operating profit Rörelseresultat 355 160 214 549 -137 -55 1,086
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.4 2.5 3.6 14.0 4.2
Net finance Finansnetto -6
Pre-tax profit Resultat före skatt 1,080
Tax Skatt -168
Profit for the period Periodens resultat 912
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
6,930 15,269
Group Jan-Jun 2018
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-jun 2018
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 11,339 5,465 4,058 4,033 48 24,943
Internal sales Intern försäljning 2,647 790 1,700 29 496 -5,662
Total revenue Summa intäkter 13,986 6,255 5,758 4,062 544 -5,662 24,943
Operating profit Rörelseresultat 321 172 224 375 -110 -15 967
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.3 2.7 3.9 9.2 3.9
Net finance Finansnetto -38
Pre-tax profit Resultat före skatt 929
Tax Skatt -139
Profit for the period Periodens resultat 790
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
6,279 11,549
Group Jan-Dec 2018
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-dec 2018
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 22,850 12,032 9,474 7,775 102 52,233
Internal sales Intern försäljning 5,490 1,713 3,810 69 941 -12,023
Total revenue Summa intäkter 28,340 13,745 13,284 7,844 1,043 -12,023 52,233
Operating profit Rörelseresultat 670 415 977 785 -274 0 2,573
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.4 3.0 7.4 10.0 4.9
Net finance Finansnetto -55
Pre-tax profit Resultat före skatt 2,518
Tax Skatt -418
Profit for the year Årets resultat 2,100
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
6,432 12,984