Note 3 – Operating segment

Group Jan-Sep 2018
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-sep 2018
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 16,247 8,322 6,843 5,902 74 0 37,388
Internal sales Intern försäljning 3,911 1,234 2,638 38 746 -8,567
Total income Summa intäkter 20,158 9,556 9,481 5,940 820 -8,567 37,388
Operating profit Rörelseresultat 463 270 576 540 -119 -20 1,710
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.3 2.8 6.1 9.1 4.6
Net finance Finansnetto -31
Pre-tax profit Resultat före skatt 1,679
Tax Skatt -285
Profit for the period Periodens resultat 1,394
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
6,512 12,509
Group Jan-Sep 2017
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-sep 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 15,800 6,964 6,558 6,098 71 0 35,491
Internal sales Intern försäljning 3,295 1,074 2,519 40 660 -7,588
Total income Summa intäkter 19,095 8,038 9,077 6,138 731 -7,588 35,491
Operating profit Rörelseresultat 422 238 565 558 -100 -18 1,665
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.2 3.0 6.2 9.1 4.7
Net finance Finansnetto -32
Pre-tax profit Resultat före skatt 1,633
Tax Skatt -246
Profit for the period Periodens resultat 1,387
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
5,759 9,967
Group Jan-Dec 2017
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-dec 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 22,073 10,319 9,206 8,282 101 0 49,981
Internal sales Intern försäljning 4,653 1,506 3,555 61 892 -10,667
Total income Summa intäkter 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Operating profit Rörelseresultat 602 374 867 804 -228 -1 2,418
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.3 3.2 6.8 9.6 4.8
Net finance Finansnetto 40
Pre-tax profit Resultat före skatt 2,458
Tax Skatt -391
Profit for the year Årets resultat 2,067
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 5,781 9,986