Not 3 – Rörelsesegment

Group Jan-Sep 2018
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-sep 2018
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 16 247 8 322 6 843 5 902 74 0 37 388
Internal sales Intern försäljning 3 911 1 234 2 638 38 746 -8 567
Total income Summa intäkter 20 158 9 556 9 481 5 940 820 -8 567 37 388
Operating profit Rörelseresultat 463 270 576 540 -119 -20 1 710
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,3 2,8 6,1 9,1 4,6
Net finance Finansnetto -31
Pre-tax profit Resultat före skatt 1 679
Tax Skatt -285
Profit for the period Periodens resultat 1 394
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
6 512 12 509
Group Jan-Sep 2017
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-sep 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 15 800 6 964 6 558 6 098 71 0 35 491
Internal sales Intern försäljning 3 295 1 074 2 519 40 660 -7 588
Total income Summa intäkter 19 095 8 038 9 077 6 138 731 -7 588 35 491
Operating profit Rörelseresultat 422 238 565 558 -100 -18 1 665
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,2 3,0 6,2 9,1 4,7
Net finance Finansnetto -32
Pre-tax profit Resultat före skatt 1 633
Tax Skatt -246
Profit for the period Periodens resultat 1 387
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
5 759 9 967
Group Jan-Dec 2017
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-dec 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 22 073 10 319 9 206 8 282 101 0 49 981
Internal sales Intern försäljning 4 653 1 506 3 555 61 892 -10 667
Total income Summa intäkter 26 726 11 825 12 761 8 343 993 -10 667 49 981
Operating profit Rörelseresultat 602 374 867 804 -228 -1 2 418
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,3 3,2 6,8 9,6 4,8
Net finance Finansnetto 40
Pre-tax profit Resultat före skatt 2 458
Tax Skatt -391
Profit for the year Årets resultat 2 067
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 5 781 9 986