Orderläge

April – juni 2019

Orderingången för andra kvartalet 2019 uppgick till 10 817 Mkr jämfört med 16 257 Mkr motsvarande kvartal föregående år. Inom affärsområdena Bygg och Anläggning har orderingången minskat under andra kvartalet. I jämförelseperioden för affärsområde Bygg ingick bland annat kontorsprojektet Platinan i Göteborg till Vasakronan om 2 100 Mkr samt för affärsområde Anläggning utbyggnad av västsvenska järnvägssystemet Olskroken i Göteborg åt Trafikverket om 2 900 Mkr. Affärsområde Industri uppvisade en ökad orderingång, främst relaterad till Asfalt. Även inom affärsområde Projektutveckling har orderingången ökat. Korrigerat för de stora projekten i andra kvartalet 2018 fortsätter koncernens orderingång att ligga på en stabil nivå. I orderingången för andra kvartalet 2019 är det stor spridning inom såväl produktsegment som geografi.

 

Januari – juni 2019

Orderingången för första halvåret 2019 uppgick till 22 685 Mkr jämfört med 29 163 Mkr motsvarande period föregående år. Inom affärsområdena Bygg och Anläggning har orderingången minskat. Affärsområde Industri uppvisade en ökad orderingång, främst relaterad till Asfalt. I affärsområde Projektutveckling är orderingången relativt oförändrad jämfört med samma period föregående år. I koncernens orderingång för första halvåret 2019 är det stor spridning inom såväl produktsegment som geografi.

Orderstock kvar att producera vid utgången av perioden uppgick till 45 873 Mkr jämfört med 47 453 Mkr vid utgången av motsvarande period föregående år. Av total orderstock förväntas 55 procent (58) att produceras efter 2019 (2018). Den svenska verksamheten svarade för 80 procent (86) av orderstocken.

Orderingång

Orderstock

Under andra kvartalet har ett flertal större projekt och kontrakt erhållits, däribland:

 • Byggnation av 163 hyresrätter i Enköping. Beställare är Enköpings Hyresbostäder och kontraktssumman uppgår till 210 Mkr.
 • Byggnation av en ny skola och en multihall i Evenes i norra Norge. Beställare är Evenes kommun och kontraktssumman uppgår till 193 MNOK.
 • Uppförande av en forskningsbyggnad på Brunnshögsområdet i Lund. Beställare är Fastighets AB ML 4 och kontraktssumman uppgår till 247 Mkr.
 • Byggnation av 80 hyreslägenheter på Sorgenfri i Malmö. Beställare är MKB Fastighets AB och kontraktssumman uppgår till 154 Mkr.
 • Uppdrag att under fyra år ansvara för drift och underhåll av allmänna vägar i Uppsala. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman är sammantaget 193 Mkr.
 • Uppförande av en servicebyggnad på Malmö sjukhusområde. Beställare är Region Skåne och kontraktssumman uppgår till 692 Mkr.
 • Uppdrag att utföra exploateringsarbeten för det nya bostadsområdet Väsjö torg i Sollentuna, norr om Stockholm. Beställare är Sollentuna kommun och kontraktssumman uppgår till 273 Mkr.
 • Uppdrag att bygga helt ny infrastruktur vid kvarteret Tora i Bromstens industriområde i Spånga. Det är den andra etappen av markentreprenaden. Beställare är exploateringskontoret i Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till 491 Mkr.
 • Byggnation av ett äldreboende i Västerås åt Hemsö. Kontraktssumman uppgår till 265 Mkr.
 • Byggnation av 60 lägenheter och 28 radhus i Billingstad i Asker, strax väster om Oslo. Beställare är Bergerveien 24 och kontraktssumman uppgår till 235 MNOK.
 • Uppdrag att bygga ut idrottshallen i Uleåborg. Beställare är Oulun Tilapalvelut och kontraktssumman uppgår till 19 MEUR.
 • Uppdrag att bygga en ny planskild korsning på E6:an i Moelv, mellan Hamar och Lillehammer i Norge. Beställare är Nye Veier och kontraktssumman uppgår till 264 MNOK.
 • Uppdrag att bygga 1,5 kilometer ny mötesfri väg som är en del av den nya ringleden runt Umeå. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 268 Mkr.

Projektfördelning orderstock, 30 juni 2019

Orderstock fördelad över tiden