Orderläge

Införandet av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder medför nya upplysningskrav, vilka kommer att presenteras i årsredovisningen 2018. Ett av upplysningskraven avser återstående prestationsåtagande, mer benämnd som orderstock. Peab har tidigare valt att i samband med delårsrapporter upplysa om orderingång och orderstock för affärsområdena Bygg, Anläggning och Projektutveckling. Från och med 2018 redovisar även Industri orderingång och orderstock för produktområdena Asfalt, Byggsystem och del av Uthyrning. Övriga produktområden inom Industri har i huvudsak korta kontrakt varför ingen orderingång och orderstock redovisas för dessa. Omräkning av jämförelsetal för orderingång och orderstock har skett för 2017.

Juli – september 2018

Orderingången för tredje kvartalet 2018 uppgick till 11 473 Mkr jämfört med 10 651 Mkr motsvarande kvartal föregående år. I orderingången är det en bra spridning inom både produktområde och geografi.

Januari – september 2018

Orderingången för perioden januari-september 2018 uppgick till 40 636 Mkr jämfört med 35 960 Mkr motsvarande period föregående år. Orderingången har ökat inom affärsområde Bygg och Anläggning, men minskat inom Projektutveckling och Industri. I orderingången för affärsområde Bygg ingick bland annat kontorsprojektet Platinan i Göteborg till Vasakronan om 2 100 Mkr. I orderingången för Anläggning ingick bland annat utbyggnad av västsvenska järnvägssystemet Olskroken i Göteborg åt Trafikverket om 2 900 Mkr. I affärsområde Projektutveckling har orderingången minskat som en följd av färre produktionsstarter av bostäder. Orderingången för perioden är väl fördelad inom såväl produktområden som geografi.

Orderstock kvar att producera vid utgången av perioden ökade till 48 036 Mkr jämfört med 40 211 Mkr motsvarande period föregående år. Av total orderstock förväntas 77 procent (75) att produceras efter 2018 (2017). Den svenska verksamheten svarade för 87 procent (84) av orderstocken.

Orderingång

Orderstock

Under tredje kvartalet har ett flertal större projekt och kontrakt erhållits, däribland:

 • Renovering av 391 lägenheter i Helsingborg. Beställare är HSB Brf Ättekulla och kontraktssumman uppgår till 157 Mkr.
 • Om- och tillbyggnad av ledamotshuset i Stockholm. Beställare är Riksdagsförvaltningen och kontraktssumman uppgår till 615 Mkr.
 • Byggnation av 251 nya hotellrum i tre våningar i direkt anslutning till Quality Hotel Friends i Solna. Beställare är Strawberry Properties AB och kontraktssumman uppgår till 350 Mkr.
 • Byggnation av det nya IKEA-varuhuset i Kållered. Beställare är IKEA Fastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 795 Mkr.
 • Byggnation av vindkraftanläggningarna Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Beställare är Blakliden Fäbodberget Wind AB och kontraktssumman uppgår till 430 Mkr.
 • Byggnation av ett kontor och ett parkeringshus på området Drottninghög i Helsingborg. Beställare är Stenströms och Helsingborgshem AB och kontraktssumman uppgår till 213 Mkr.
 • Byggnation av en kontorsbyggnad enligt Peabs Business Gardenkoncept i Jyväskylä i Finland. Beställare är Specialplaceringsfond Fennica Fastigheter I och kontraktssumman uppgår till 20 MEUR.
 • Byggnation av den första etappen av en ny vårdbyggnad på Helsingborgs lasarett. Beställare är Region Skåne och kontraktssumman uppgår till 136 Mkr.
 • Byggnation av Torp köpcenter i Uddevalla med 16 500 kvadratmeter samt omfattande ombyggnadsarbeten i det befintliga köpcentret. Beställare är Thon Property AB och kontraktssumman uppgår till 580 Mkr.
 • Byggnation av en ny järnvägsanslutning väster om Sundsvall. Det är ett så kallat triangelspår som kopplar ihop Ådalsbanan med Mittbanan. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 178 Mkr.
 • Byggnation av 65 lägenheter i Ålesund i nordvästra Norge. Beställare är Fri Sikt Dalsberga AS och kontraktssumman uppgår till 201 MNOK.

Projektfördelning orderstock, 30 sep 2018

Orderstock fördelad över tiden