Delårsrapport

Januari – mars 2017

Strandpromenaden

Åkersberga

Ökad omsättning, förbättrat resultat och stärkt finansiell ställning

  • Operativ nettoomsättning 11 096 Mkr (8 692)
  • Operativt rörelseresultat 316 Mkr (188)
  • Operativ rörelsemarginal 2,8 procent (2,2)
  • Resultat före skatt 311 Mkr (146)
  • Resultat per aktie 0,94 kr (0,42)
  • Orderingång 11 114 Mkr (11 886)
  • Orderstock 35 679 Mkr (31 550)
  • Kassaflöde före finansiering 1 788 Mkr (910)
  • Nettoskuld 416 Mkr (2 512)
  • Soliditet 32,5 procent (30,6)