Kommande information

  • Rapport för andra kvartalet 2017
18 augusti 2017
  • Rapport för tredje kvartalet 2017
9 november 2017
  • Bokslutskommuniké
13 februari 2018
  • Årsredovisning 2017
April 2018

 

Förslöv den 10 maj 2017

 

Jesper Göransson
Verkställande direktör och koncernchef

Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för
särskild granskning av bolagets revisorer.