Affärsområde Bygg

Med lokal förankring nära kunderna utför affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna kunder. Bygg­projekten omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnads­arbeten samt byggservicetjänster.

Affärsområde Byggs verksamhet bedrivs genom cirka 150 platskontor runt om i Norden, organiserade i elva regioner i Sverige, två i Norge och två i Finland. Tre specialiserade bostadsproducerande regioner finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Byggserviceverksamheten är en rikstäckande organisation med fokus på storstadsområdena. Övriga regioner bedriver alla typer av bygg­projekt inom sitt geografiska område.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättning för första kvartalet 2017 ökade med 23 procent och uppgick till 6 386 Mkr (5 199). Ökningen fördelar sig över samtliga geografier. Andelen bostadsproduktion fortsätter öka liksom övrig husbyggnad till offentliga kunder.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 139 Mkr (116) och rörelsemarginalen var oförändrad på 2,2 procent. Även för den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 2,2 procent, vilket var oförändrat jämfört med helår 2016.

Orderingång och orderstock

Orderingången under perioden ökade med åtta procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 7 865 Mkr (7 300). Orderingången är väl diversifierad vad gäller produkt och geografi, även om det är en fortsatt stor andel bostäder.

Orderstocken per den 31 mars 2017 ökade till 25 716 Mkr jämfört med 21 666 Mkr vid utgången av mars 2016.

Kvarteret peru

Jönköping

Nyckeltal

Jan-mar
2017
Jan-mar
2016
Apr-mar
2016/2017
Jan-dec
2016
Nettoomsättning, Mkr 6 386 5 199 25 308 24 121
Rörelseresultat, Mkr 139 116 565 542
Rörelsemarginal, % 2,2 2,2 2,2 2,2
Orderingång, Mkr 7 865 7 300 28 448 27 883
Orderstock, Mkr 25 716 21 666 25 716 24 160
Antal anställda 6 612 6 412 6 612 6 600

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 mån
per geografisk marknad, rullande 12 mån

Projektfördelning orderstock, 31 mars 2017