Note 25 Inventories

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Raw materials and consumables Råvaror och förnödenheter 133 118
Products in progress Varor under tillverkning 3 3
Finished products and goods for resale Färdiga varor och handelsvaror 305 278
Total Summa 441 399