Note 39 Appropriation of profit

Proposed appropriation of profit

The following amounts in SEK are at the disposal of the Annual General Meeting;
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor;
Share premium reserve Överkursfond 2,308,208,948
Profit brought forward Balanserat resultat 2,010,948,188
Profit for the year Årets resultat 2,808,819,450
Total Summa 7,127,976,586
The Board of Directors propose the following appropriation of disposable profit and non-restricted reserves;
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande;
Dividend, 296,049,730 shares at SEK 4.20 per share Utdelning, 296,049,730 aktier á 4.20 kr 1,243,408,866
Carried forward 1) Balanseras i ny räkning 1) 5,884,567,720
Total Summa 7,127,976,586
1) of which to share premium reserve 1) varav till överkursfond 2,308,208,948