Report on changes in equity - the parent company

Restricted equity Non-restricted equity
MSEK Share capital Statutory reserve Fund for development costs Share premium reserve Special reserve Fair value reserve Profit brought forward Profit for the year Total equity
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Mkr Aktiekapital Reservfond Fond för utvecklings-
utgifter
Överkursfond Särskild fond Fond för verkligt-
värde
Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital
Opening balance equity, 2017-01-01 Ingående eget kapital 2017-01-01 1,584 300 2,308 55 75 981 1,221 6,524
Profit for the year Årets resultat 2,017 2,017
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat -75 -75
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat -75 2,017 1,942
Allocation of profit Vinstdisposition 1,221 -1,221
Change in fund for development costs Förändring av fond för utvecklingsutgifter 17 -17
Cash dividends Lämnad utdelning -1,062 -1,062
Closing balance equity, 2017-12-31 Utgående eget kapital 2017-12-31 1,584 300 17 2,308 55 1,123 2,017 7,404
Opening balance equity, 2018-01-01 Ingående eget kapital 2018-01-01 1,584 300 17 2,308 55 1,123 2,017 7,404
Profit for the year Årets resultat 2,809 2,809
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 2,809 2,809
Allocation of profit Vinstdisposition -55 2,072 -2,017
Change in fund for development costs Förändring av fond för utvecklingsutgifter 4 -4
Cash dividends Lämnad utdelning -1,180 -1,180
Closing balance equity, 2018-12-31 Utgående eget kapital 2018-12-31 1,584 300 21 2,308 2,011 2,809 9,033