Note 8 Other operating costs

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Capital loss from shares sold in businesses Realisationsförlust vid försäljning av rörelse -6
Loss from sales of fixed assets Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar -5 -3
Exchange loss from receivables/liabilities relating to operations Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -9 -5
Other Övrigt -33 -11
Total Summa -47 -25