Global Compact-principer och sidhänvisningar

Område Principer Sida
Mänskliga rättigheter 1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och Koncernchefen har ordet – sida 2-3, Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 14,17-18, Affär – sida 28-29
2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18, Affär – sida 28-29
Arbetsvillkor 3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17, Affär – sida 29, GRI sida 13
4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17, Affär – sida 29
5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17, Människa – sida 21,23
6. avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18, Människa – sida 23
Miljö 7. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18
8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och Miljö sida 24-27
9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Miljö sida 24-27
Antikorruption 10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18, Affär sida 28-29, GRI sida 12