Not 21 Räntebärande fordringar

Långfristiga räntebärande fordringar

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Receivables in Group joint ventures Fordringar på koncernens joint ventures 1 341 1 297
Receivables from tenant-owned associations Fordringar på bostadsrättsföreningar 28 125
Other interest-bearing receivables Andra räntebärande fordringar 76 98
Total Summa 1 445 1 520

Kortfristiga räntebärande fordringar

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Receivables in Group joint ventures Fordringar på koncernens joint ventures 129 93
Receivables from tenant-owned associations Fordringar på bostadsrättsföreningar 501 311
Other interest-bearing receivables Andra räntebärande fordringar 10 7
Total Summa 640 411