Koncernledning

Jesper Göransson

VD och koncernchef (CEO)
f. 1971
Anställd sedan 1996
Ekon mag.
Innehav: 432 000 B-aktier samt 518 000 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Niclas Winkvist

Ekonomi och Finans (CFO)
f. 1966
Anställd sedan 1995
Civ ek.
Innehav: 108 000 B-aktier samt 197 000 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Roger Linnér

Produktion (COO)
f. 1970
Anställd sedan 1996
Civ ing.
Innehav: 5 000 B-aktier samt 142 500 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Camila Buzaglo

Kommunikation (CCO)
f. 1971
Anställd sedan 2018
Fil.kand
Innehav: Inget

Stefan Danielsson

Affärsområde Bygg
f. 1969
Anställd sedan 2015
Högskole ing.
Innehav: 6 000 B-aktier samt 32 500 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Lotta Brändström

Affärsområde Anläggning från och med 2019
f. 1966
Anställd sedan 2017
Civ.ing
Innehav: Inget

Karl-Gunnar Karlsson

Affärsområde Industri. Till och med 2018 även affärsområde Anläggning
f. 1956
Anställd sedan 2003
Gymnasie ing.
Innehav: 15 400 B-aktier samt 103 440 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Göran Linder

Affärsområde Projektutveckling
f. 1968
Anställd sedan 2011
Civ ek.
Innehav: 27 500 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Revisor

KPMG
Dan Kjellqvist
Huvudansvarig revisor

De redovisade innehaven gäller per 2018-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

1) Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall avseende rörlig lön och skall utfall av LTI-program, placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peabaktier. Information om rörlig lön och LTI-program, se not 10.