Styrelse

Göran Grosskopf

f. 1945. Invald 2004.
Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c.
Styrelseordförande i Peab AB, BrainHeart Energy AB, Mats Paulssons Stiftelse, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond, Forget Foundation, Stefan Paulsson Invest AB och Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.
Styrelseledamot i Maven Wireless AB, ColoPlus AB, Pertius Kliniken AB, Ekhaga Utveckling AB och Stichting Polar Light.
Tidigare professor i skatterätt, arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group och styrelseordförande i Ingka Holding BV.
Innehav: 823 500 A-aktier, 460 000 B-aktier

Mats Paulsson

f.1944. Invald 1992.
Vice styrelseordförande i Peab AB.
Styrelseledamot i Ekhaga Utveckling AB, Mats Paulssons Stiftelse, Medicon Village Fastighets AB, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond och Forget Foundation.
Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.
Innehav: 3 861 354 A-aktier, 7 262 500 B-aktier

Karl-Axel Granlund

f. 1955. Invald 2000.
Civ ek, Civ ing.
Styrelseordförande i Volito AB.
Innehav: 13 000 B-aktier

Kerstin Lindell

f. 1967. Invald 2014.
Civ ing, Tekn Lic, Civ ek.
VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Styrelseledamot i Hexpol AB.
Innehav: 5 000 B-aktier

Fredrik Paulsson

f. 1972. Invald 2009.
Styrelseledamot och VD i Kranpunkten i Skandinavien AB och i Ekhaga Utveckling AB.
Styrelseledamot i Skistar AB, Mats Paulssons Stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond.

Innehav: 445 956 A-aktier, 782 750 B-aktier samt via ägande i Ekhaga Utveckling AB 25 563 264 A-aktier, 36 057 059 B-aktier

Malin Persson

f. 1968. Invald 2016.
Civ ing.
VD/ägare Accuracy AB.
Styrelseledamot i bland annat Getinge AB, Hexpol AB, Mekonomen AB och Hexatronic AB.
Innehav: 2 000 B-aktier

Lars Sköld

f. 1950. Invald 2007.
Styrelseordförande i Dufweholms Herrgård AB.
Styrelseledamot i O. Timblads Målerifirma AB.

Tidigare ledande befattningar: VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD Sveaskog AB, VD Klövern Fastigheter AB.
Innehav: 20 000 B-aktier

Liselott Kilaas

f. 1959. Invald 2018.
Magisterexamen i matematik och statistik, MBA IMD Business School.
Styrelseledamot i DNV-GL, Orkla AB, Norska pensionsfonden Nordic, Nobina AB, Memira AB och Norsk Hydro.
Tidigare ledande befattningar: VD Aleris AB, styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I M Skaugen och Norges Bank.
Innehav: Inget

Patrik Svensson

f. 1969. Utsedd 2007.
Lagbas Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant Byggnads.
Innehav: Inget

Kim Thomsen

f. 1965. Utsedd 2008.
Byggnadssnickare Byggservice Sverige.
Arbetstagarrepresentant Byggnads.
Innehav: Inget

Egon Waldemarsson

f. 1954. Utsedd 2016.
Planerare Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant Ledarna.
Innehav: 6 000 B-aktier

Torsten Centerdal

f. 1958. Utsedd 2013.
Beläggningsarbetare Industri Sverige.
Arbetstagarrepresentant (suppleant) SEKO.
Innehav: 10 000 B-aktier

Annelie Söderlind

f. 1964. Utsedd 2018.
Arbetsledare Industri Sverige.
Arbetstagarrepresentant (suppleant) Unionen.
Innehav: Inget

De redovisade innehaven gäller per 2018-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.