Peabs fyra samverkande affärsområden

Peabs affärsmodell utgörs av fyra samverkande och specialiserade affärsområden strukturerade efter respektive marknads förutsättningar samt indelade efter geografi och produktsegment. För årets utveckling och resultat se Förvaltningsberättelsen klicka här.

Partille Port

Partille

Partille Port

Partille

Affärsområde Bygg

Hållbart byggande på lokal marknad nära kunden

Utför entreprenader åt både externa och interna kunder. Byggprojekten, ofta med lokal förankring nära kunden, omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar, om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster. Utgörs av elva regioner i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Specialiserade bostadsproducerande enheter finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

Läs mer

Nettoomsättning

29,4 Mdkr

Andel av koncernens nettoomsättning

45%

Nettoomsättning per kundtyp och geografisk marknad

Medarbetare

6 299

Andel av koncernens totala antal medarbetare och fördelning per geografi

Väg 70

Uppsala

Väg 70

Uppsala

Affärsområde Anläggning

Ökat behov av infrastruktur på en stark marknad

Bygger och underhåller infrastruktur såsom vägar, järnvägar och broar. Med inriktning på den lokala marknaden utförs mark- och ledningsarbeten, grundläggning och diverse byggnationer. Därtill utförs drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel. Organiserat i geografiska regioner och specialiserade produktområden.

Läs mer

Nettoomsättning

13,3 Mdkr

Andel av koncernens nettoomsättning

23%

Nettoomsättning per kundtyp och geografisk marknad

Medarbetare

3 511

Andel av koncernens totala antal medarbetare och fördelning per geografi

Affärsområde industri

Totalleverantör till den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden

Levererar produkter och tjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Erbjuder bland annat industriellt byggande, strategiskt placerade täkter, asfalt och betong, återvinning av produktionsavfall samt uthyrning av byggmaskiner och kranar. Organiserat i sex produktområden kompletterade av en rad starka, lokala varumärken.

Läs mer

Nettoomsättning

13,3 Mdkr

Andel av koncernens nettoomsättning

18%

Nettoomsättning per kundtyp och geografisk marknad

Medarbetare

3 482

Andel av koncernens totala antal medarbetare och fördelning per geografi

Brf Qvillestaden

Göteborg

Brf Qvillestaden

Göteborg

Affärsområde projektutveckling

Utvecklar hållbara stadsmiljöer, bostäder och kommersiella fastigheter

Ansvarar för förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder, kommersiella fastigheter och hela stadsdelar. Projektutveckling sker i helägda projekt eller i samarbete med andra partners via joint ventures. Bostadsutveckling utvecklar bostäder för privata bostadsköpare. Fastighetsutveckling förvärvar, utvecklar, förvaltar och avyttrar kommersiella fastigheter.

Läs mer

Nettoomsättning

7,8 Mdkr

Andel av koncernens nettoomsättning

14%

Nettoomsättning per kundtyp och geografisk marknad

Medarbetare

343

Andel av koncernens totala antal medarbetare och fördelning per geografi