Koncernledning

Roger Linnér

Produktion (COO)

f. 1970

Anställd sedan 1996

Civ ing.

Innehav: 5 000 B-aktier samt 178 100 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Stefan Danielsson

Affärsområde Bygg

f. 1969

Anställd sedan 2015

Högskole ing.

Innehav: 6 000 B-aktier samt 57 300 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Jesper Göransson

VD och koncernchef (CEO)

f. 1971

Anställd sedan 1996

Ekon mag.

Innehav: 432 000 B-aktier samt 579 300 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Camila Buzaglo

Kommunikation (CCO)

f. 1971

Anställd sedan 2018

Fil.kand

Innehav: 500 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Karl-Gunnar Karlsson

Affärsområde Industri

f. 1956

Anställd sedan 2003

Gymnasie ing.

Innehav: 15 400 B-aktier samt 113 440 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Göran Linder

Affärsområde Projektutveckling

f. 1968

Anställd sedan 2011

Civ ek.

Innehav: 52 400 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Lotta Brändström

Affärsområde Anläggning

f. 1966

Anställd sedan 2017

Civ ing.

Innehav: 11 900 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Niclas Winkvist

Ekonomi och Finans (CFO)

f. 1966

Anställd sedan 1995

Civ ek.

Innehav: 108 000 B-aktier samt 236 500 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Revisor

KPMG
Dan Kjellqvist

Huvudansvarig revisor

De redovisade innehaven gäller per 2019-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

1) Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall avseende rörlig lön och skall utfall av LTI-program, placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peabaktier. Information om rörlig lön och LTI-program, se not 10.