Not 20 Gemensam verksamhet

Specifikation av koncernens innehav i samarbetsarrangemang som klassificeras som gemensam verksamhet vilka redovisas enligt klyvningsmetoden.

Company, Registered Office, Corp. ID no. Share percent 2019 Share percent 2018
Företag, Säte, Organisationsnummer Andel procent 2019 Andel procent 2018
Dockan Exploatering AB, Malmö, 556594-2645 Dockan Exploatering AB, Malmö, 556594-2645 33,3 33,3
Mälarstrandens Utvecklings AB, Västerås, 556695-5414 Mälarstrandens Utvecklings AB, Västerås, 556695-5414 44,0 44,0