Global Compact-principer och sidhänvisningar

Område Principer Sida
Mänskliga rättigheter 1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och Princip 1: Koncernchefen har ordet – sida 2-4, Vår syn på hållbar verksamhet -18
2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 17-18, Affär – sida 28-29
Arbetsvillkor 3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; Princip 3: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 21, Affär – sida 34
4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; Princip 4: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 21, Affär – sida 34
5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och Princip 5: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 21, Affär – sida 34
6. avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Princip 6: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 21, Människa – sida 25
Miljö 7. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Princip 7: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21, GRI sid 13
8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och Princip 8: Miljö sida 28-32
9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Princip 9: Miljö sida 28-32
Antikorruption 10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Princip 10: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, Affär sida 35, GRI sida 12