Not 21 Räntebärande fordringar

Långfristiga räntebärande fordringar

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Receivables in Group joint ventures Fordringar på koncernens joint ventures 995 1 341
Receivables from tenant-owned associations Fordringar på bostadsrättsföreningar 12 28
Other interest-bearing receivables Andra räntebärande fordringar 79 76
Total Summa 1 086 1 445

Kortfristiga räntebärande fordringar

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Receivables in Group joint ventures Fordringar på koncernens joint ventures 117 129
Receivables from tenant-owned associations Fordringar på bostadsrättsföreningar 26 501
Other interest-bearing receivables Andra räntebärande fordringar 1 10
Total Summa 144 640