Finansiell information

På www.peab.se lämnas fortlöpande aktuell information om företaget, det ekonomiska utfallet och aktiens utveckling. Där finns också möjligheter att ladda ned de finansiella rapporterna och andra publikationer. De kan också beställas genom: Peab AB, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv eller telefon 0431-890 00.

Följ Peab kvartal för kvartal

Peab presenterar, i samband med att kvartalsrapporten publiceras, det ekonomiska utfallet för det gångna kvartalet tillsammans med det aktuella läget. Länken till presenta­tionerna finns på www.peab.se/rapporter.

Aktieägarkontakt

Niclas Winkvist, CFO
Tfn 0431-890 00
niclas.winkvist@peab.se

Charlotte Hagö, kommunikationschef
Tfn 0431-890 00
charlotte.hago@peab.se

Årskalender 2017

Rapport för första kvartalet 10 maj
Årsstämma 10 maj
Rapport för andra kvartalet 18 augusti
Rapport för tredje kvartalet 9 november
Bokslutskommuniké 13 februari 2018
Årsredovisning april 2018

Analytiker som följer Peab

Företag Namn Emailadress
ABG Sundal Collier Tobias Kaj tobias.kaj@abgsc.se
Carnegie Erik Granström erik.granstrom@carnegie.se
Danske Bank Henrik Dahlgren henrik.dahlgren@danskebank.se
DNB Nor Simen Mortensen simen.mortensen@dnb.no
Handelsbanken Albin Sandberg alsa06@handelsbanken.se
Nordea Niclas Höglund niclas.hoglund@nordea.com
SEB Enskilda Stefan Andersson stefan.andersson@enskilda.se
Swedbank Jan Ihrfeldt jan.ihrfeldt@swedbank.se