Koncernledning

Jesper Göransson

VD och koncernchef (CEO)
f. 1971
Anställd sedan 1996
Ekon mag.
Innehav: 427 000 B-aktier samt 382 985 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Niclas Winkvist

Ekonomi och Finans (CFO)
f. 1966
Anställd sedan 1995
Civ ek.
Innehav: 100 000 B-aktier samt 131 150 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Roger Linnér

Produktionschef (COO)
f. 1970
Anställd sedan 1996
Civ ing.
Innehav: 80 300 B-aktier via kapitalförsäkring 1)

Karl-Gunnar Karlsson

Affärsområde Anläggning
Affärsområde Industri
f. 1956
Anställd sedan 2003
Gymnasie ing.
Innehav: 15 400 B-aktier samt 244 250 via kapitalförsäkring 1)

Göran Linder

Affärsområde Projektutveckling
f. 1968
Anställd sedan 2011
Civ ek.
Innehav: 0 aktier

Stefan Danielsson

Affärsområde Bygg
f. 1969
Anställd sedan 2015
Högskole ing. elektrotekn.
Innehav: 0 aktier

Revisor

KPMG
Dan Kjellqvist
Huvudansvarig revisor

De redovisade innehaven gäller per 2017-02-28. Innehaven inkluderar makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

1) Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall avseende rörlig lön och skall utfall av LTI-program, placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peabaktier. Information om rörlig lön och LTI-program finns i Årsredovisningen, not 9.