Styrelse

Göran Grosskopf

f. 1945. Invald 2004.
Professor, Jur dr och Ekonomie dr h.c.
Styrelseordförande i Peab AB, Stichting INGKA Foundation, Stichting IKEA Foundation, Stichting IMAS Foundation, ColoPlus AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB.
Styrelseledamot i Birgma International SA och Stichting Polar Light.
Tidigare professor i skatterätt och arbetande styrelseordförande i Tetra Laval Group.
Innehav: 823 500 A-aktier, 460 000 B-aktier

Mats Paulsson

f.1944. Invald 1992.
Vice styrelseordförande i Peab AB.
Styrelseledamot i Mentor Sverige AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village AB.
Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.
Innehav: 13 754 910 A-aktier, 35 255 750 B-aktier

Karl-Axel Granlund

f. 1955. Invald 2000.
Civ ek, Civ ing.
Huvudägare och styrelseordförande i Volito AB.
Innehav: 1 500 000 A-aktier, 17 902 000 B-aktier

Kerstin Lindell

f. 1967. Invald 2014.
Civ ing, Tekn Lic, Civ ek.
VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Styrelseledamot i HMS Networks AB och Hexpol AB.
Innehav: 5 000 B-aktier

Fredrik Paulsson

f. 1972. Invald 2009.
Styrelseledamot och VD i Kranpunkten i Skandinavien AB.
Innehav: 8 280 810 A-aktier, 5 002 154 B-aktier

Malin Persson

f. 1968. Invald 2016.
Civilingenjör
VD/ägare Accuracy AB.
Styrelseledamot i bland annat Getinge AB, Hexpol AB, Mekonomen AB och Konecranes Abp.
Innehav: 2 000 B-aktier

Lars Sköld

f. 1950. Invald 2007.
Styrelseordförande i Kulturgastronomen AB, Södertuna Slott drift AB och i Södertuna Konferensslott AB.
Tidigare ledande befattningar: VD och koncernchef STC Interfinans AB, VD Sveaskog AB, VD Klövern Fastigheter AB.
Innehav: 20 000 B-aktier

Nina Udnes Tronstad

f. 1959. Invald 2014.
Civ ing.
VD Sjækerhatten AS.
Styrelseledamot i Rambollgruppen AS, , NTNU (Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet), GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) och Technoport AS.
Tidigare ledande befattningar: koncerndirektör Kvaerner ASA, VD Kvaerner Verdal AS, koncerndirektör Statoil ASA samt olika chefsbefattningar inom Statoil i Skandinavien.
Innehav: 7 500 B-aktier

Patrik Svensson

f. 1969. Utsedd 2007.
Lagbas Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant Byggnads.
Innehav: Inget

Kim Thomsen

f. 1965. Utsedd 2008.
Byggnadssnickare Byggservice Sverige.
Arbetstagarrepresentant Byggnads.
Innehav: Inget

Egon Waldemarsson

f. 1954. Utsedd 2016.
Planerare Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant Ledarna.
Innehav: 6 000 B-aktier

Torsten Centerdal

f. 1958. Utsedd 2013.
Beläggningsarbetare Industri Sverige.
Arbetstagarrepresentant (suppleant) SEKO.
Innehav: 7 000 B-aktier

Kristina Bengtsson

f. 1977. Utsedd 2013.
KMA-samordnare Bygg Sverige.
Arbetstagarrepresentant (suppleant) Unionen.
Innehav: 500 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2017-02-28. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.