Not 24 Pågående arbeten

Vid årsskiftet fanns pågående arbeten om 1 203 Mkr (1 010) i koncernen och avser nedlagda kostnader på bostadsprojekt som redovisas enligt IAS 18, Intäkter.