Not 18 Gemensam verksamhet

Specifikation av koncernens innehav i samarbetsarrangemang som klassificeras som gemensam verksamhet vilka redovisas enligt klyvningsmetoden.

Företag, Säte, Organisationsnummer Andel procent 2016 Andel procent 2015
Dockan Exploatering AB, Malmö, 556594-2645 33,33 33,33
Mälarstrandens Utvecklings AB, Västerås, 556695-5414 44 44