Global Compact-principer och sidhänvisningar

Område Principer Sida
Mänskliga rättigheter 1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och Läs mer
2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Lär mer
Arbetsvillkor 3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; Lär mer
4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; Läs mer
5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och Läs mer
6. avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Lär mer
Miljö 7. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Läs mer
8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och Läs mer
9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Läs mer
Antikorruption 10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Läs mer